dinsdag 10 september 2013

Bewegen en bewogen worden

Voor iedereen die werkt met mensen met een Ernstige Meervoudige Beperking is er nu een praktisch leerboek ontwikkeld door Special Heroes in samenwerking met Hogeschool Windesheim.

Mensen met een EMB hebben veel begeleiding nodig bij bewegen en daardoor is dit niet altijd een vanzelfsprekendheid. Met dit boek geven we vakleerkrachten bewegingsonderwijs, combinatiefunctionarissen, bewegingsagogen binnen zorginstellingen en trainers van sportverenigingen praktische handvatten om juist ook mensen met een EMB structureel in beweging te brengen en te houden.

Het boek is opgedeeld uit een theoretisch gedeelte, waarin de doelgroep, methodieken en omgangsvormen worden toegelicht. Daarna volgt een praktisch gedeelte met activiteitenkaarten, die door hun uitleg en ondersteunende fotografie, begeleiders zullen helpen bij het uitvoeren van activiteiten voor mensen met EMB.

Dit boek kan vanaf nu bij Special Heroes besteld worden voor € 25,00 via info@specialheroes.nl. Geef aan hoeveel exemplaren u wilt bestellen en wat uw adresgegevens zijn. U ontvangt bij uw bestelling dan een factuur.