Bewegingsdeskundige ClubExtra

In de opleiding tot bewegingsdeskundige ClubExtra is sprake van competentiegericht opleiden. Leren in de praktijk staat centraal. Aan de hand van opdrachten ontwikkelt de cursist competenties die van belang zijn voor een bewegingsdeskundige ClubExtra. De opdrachten worden uitgevoerd bij de eigen ClubExtra locatie.

De opleiding besteedt aandacht aan de volgende kerntaken:

  1. Geven van ClubExtra lessen
  2. Ontwikkelen en uitvoeren van ClubExtra beleid voor de locatie(s)
  3. Samenwerken met het ((para)medische) netwerk rondom het kind en het onderhouden van externe contacten

Doelgroep
De opleiding Bewegingsdeskundige ClubExtra is bedoeld voor (toekomstige) docenten bewegingsonderwijs die werkzaam (willen) zijn bij een ClubExtra locatie. Als vooropleidingseis telt een HBO-diploma sport en bewegen (ALO).

Studiebelasting
Uitgangspunt van de opleiding is maatwerk. De eigen leerpunten staan centraal in het leertraject. Dit traject kan dus anders zijn dan dat van een mede-cursist. Het uiteindelijke doel is dat elke cursist de competenties ontwikkelt die nodig zijn voor een bewegingsdeskundige ClubExtra.

Indicatie van de studiebelasting:

  • 30 uur praktijkleren
  • 6 uur coaching
  • 8 uur intervisie
  • 40 uur uitvoering opdrachten/zelfstudie
  • 15 uur centrale bijeenkomsten

Studiemateriaal
De cursist ontvangt een werkboek en de lessenreeks ClubExtra.

Toetsing en kwalificatie
Het kwalificatieprofiel Bewegingsdeskundige ClubExtra maakt deel uit van de Kwalificatiestructuur Sportopleidingen. Toetsing vindt plaats door het afleggen van drie Proeven van Bekwaamheid (PVB’s):

De PVB’s worden beoordeeld door een door Onbeperkt Sportief aangewezen beoordelaar.

Als de cursist succesvol kan aantonen dat de competenties zoals deze zijn geformuleerd voor een bewegingsdeskundige ClubExtra beheerst worden, ontvangt de cursist het door Onbeperkt Sportief erkende diploma Bewegingsdeskundige ClubExtra.

Organisatie van de opleiding
Een gemeente of andere organisatie kan de opleiding voor haar vrijwilligers bij Onbeperkt Sportief aanvragen bij een minimum van 8 cursisten. Als 1 organisatie niet voldoende cursisten heeft, kunnen 2 of meer organisaties samen een aanvraag indienen.

Kosten
In een offerte gericht op de aanvrager brengen we de kosten in kaart.

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met de medewerker opleidingen, T 030 659 73 00 of E opleidingen@onbeperktsportief.nl


Deel deze pagina