De wervingspiramide

Maak gebruik van de wervingspiramide

Een structureel wervingsbeleid vraagt om goede afstemming: wie benaderen we met welke vraag? Wie is de afzender? En waarom benaderen we specifiek u? Op het moment dat u daar niet helder in bent en intern die zaken niet goed afspreekt, zijn uw inspanningen op de langere termijn gedoemd te mislukken. Wervingsbeleid vraagt goede afstemming, draagvlak en volharding. Hoe u dit doet, bekijk de clip of lees de bijlage


Deel deze pagina