Provincie Groningen: Extra geld voor sportstimulering mensen met een verstandelijke beperking

Hoogezand, 7 oktober 2013 - Binnenkort starten in Oldambt en Hoogezand, Veendam en Muntendam twee nieuwe sportstimuleringsprojecten voor mensen met een verstandelijke beperking. De projecten worden gefinancierd vanuit de Sportimpuls, een landelijke sportstimuleringsregeling van ZonMw en NOC*NSF. In totaal is er € 130.000,- beschikbaar voor een periode van twee jaar voor beide projecten. Bijzonder hierbij is dat meerdere zorginstellingen hierin samenwerken om het belang van een gezonde leefstijl en bewegen onder de aandacht te brengen.

In het voorjaar is er door NOVO, MEE Groningen, De Zijlen, de Brug provincie Groningen en Huis voor de Sport Groningen hard gewerkt aan een gezamenlijk plan om meer mensen met een verstandelijke beperking in beweging te krijgen en hen te motiveren een gezonde leefstijl aan te nemen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in aanvragen die zijn ingediend in het kader van de Sportimpuls. De aanvragen voor de regio’s Oldambt en Hoogezand zijn goedgekeurd. Dit betekent concreet dat hier een extra impuls kan worden gegeven aan het onder de aandacht brengen van het belang van meer bewegen en een gezonde leefstijl bij deze doelgroep. Inmiddels is de samenwerking ook verder uitgebreid met onder andere Lentis en Humanitas.

Inhoud van de projecten
De aanvragen bestaan uit drie verschillende onderdelen, namelijk: ‘Stap je gezond’, ‘Kies je aangepaste sport’ en ‘Sport en bewegen voor ouderen met een verstandelijke beperking’(SBO – vb). Met ‘Stap je gezond’ gaan mensen met een verstandelijke beperking aan de slag met een stappenteller. Zo worden ze zich bewust van hun bewegingspatroon per dag en worden ze uitgedaagd en gecoacht iedere week meer stappen te zetten. De coach laat ze zien hoe dit in het dagelijkse leven kan worden ingepast. Ook krijgen de deelnemers voorlichting over gezonde voeding met bijvoorbeeld een kookworkshop.

Met ‘Kies je aangepaste sport’ kunnen mensen kennis maken met diverse sport- en beweegactiviteiten die er in de omgeving worden aangeboden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een boekje, maar wordt ook een sportfestival georganiseerd zodat ze zelf kunnen zien en ervaren welke mogelijkheden er zijn. Ook is het de bedoeling nieuwe sporten aan te bieden samen met sportverenigingen. De wensen worden hierbij vooraf geïnventariseerd bij de cliënten.  Met het derde onderdeel, ‘SBO – vb’ wordt sportaanbod opgezet dat geschikt is voor cliënten vanaf ongeveer 45 jaar en ouder. Er is voor hen op dit moment nog weinig aanbod in de buurt. Onderdeel van dit project is ook dat mensen geschoold worden om deze nieuwe lessen te gaan geven.


Deel deze pagina