maandag 3 februari 2014

Handreiking moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties

Foto: Handreiking voor moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties

Moeilijk verstaanbaar gedrag blijkt vaak verstorend voor de beweegactiviteiten. Wat is de beste manier om een bepaalde situatie aan te pakken? Om begeleiders van sport- en beweegactiviteiten hierbij te ondersteunen is een handreiking ontwikkeld.  

In veel gevallen zullen mensen met een beperking iets extra’s vragen van de begeleiding. In de handreiking wordt aandacht besteed aan de didactiek en de organisatie van de activiteiten en aan wat je als begeleider van beweegactiviteiten kunt doen om een activiteit beter te laten verlopen. Daarna volgt een gedeelte waarin in begrijpelijke taal wordt beschreven wat specifieke kenmerken en gedragingen zijn van deelnemers met moeilijk verstaanbaar gedrag. Met behulp van voorbeelden worden de gedragingen verduidelijkt en ook worden concrete tips gegeven. Aan het eind van de uitgave is een begrippenlijst te vinden en zinvolle websites voor meer achtergrondinformatie.

Bestellen
U kunt de Handreiking moeilijk verstaanbaar gedrag binnen beweegsituaties vanaf nu bestellen bij Onbeperkt Sportief voor € 22,50 via info@onbeperktsportief.nl. Geef aan hoeveel exemplaren u wilt bestellen en wat uw adresgegevens zijn. U ontvangt de factuur bij uw bestelling.