Kick-off 21 september 2012

Op 21 september 2012 is in revalidatiecentrum De Trappenberg, locatie Flevoziekenhuis in Almere het vernieuwde programma Revalidatie, Sport en Bewegen officieel van start gegaan. Het programma richt zich op het structureel aanbieden van bewegen en sporten aan revalidanten tijdens en na het revalidatieproces. Doel is dat bewegen en sporten een blijvend onderdeel wordt van het dagelijks leven. Acht revalidatie-instellingen zijn nu met het programma aan de slag. De komende vier jaar wordt de methodiek bij 18 instellingen geïmplementeerd.

Bekijk de presentaties die zijn gegeven:


Deel deze pagina