Motivational Interviewing

Driedaagse training Motiverende Gesprekstechnieken

Doel en beoogde effect
De training heeft als doel de professionals (sport- en beweegconsulenten van het Sportloket) te trainen en ondersteunen bij het toepassen van Motivational Interviewing (MI) in hun gespreksvoering met cliënten/revalidanten. De professionals krijgen een communicatiemodel aangereikt dat als basis kan dienen voor de gesprekken met de cliënt/revalidant. Ook krijgen de professionals instrumenten/tools aangereikt waarmee de communicatie met de cliënt/revalidant effectiever kan plaatsvinden.

De deelnemers aan de training:

 • Worden bekend met de achtergronden en principes van Motivational Interviewing;
 • Hebben zelf de intrinsieke motivatie om MI toe te passen tijdens gesprekken met cliënten/revalidanten;
 • Kunnen de instrumenten en gesprekstechnieken van MI toepassen;
 • Kunnen cliënten/revalidanten persoonsgericht en directief begeleiden;
 • Brengen de eigen valkuilen in hun communicatie (bijv. te snel adviseren, eigen beeldvorming, minder oog hebben voor de cliënt/revalidant) in kaart en leren technieken aan om deze te kunnen voorkomen;
 • Verkrijgen inzicht in de relatie tussen waarden en normen van de cliënten/revalidanten en die van henzelf;
 • Ontwikkelen een gemeenschappelijke taal t.b.v. de cliëntbesprekingen, waardoor sneller en effectiever kan worden gewerkt.

Inhoud
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Hoe van adviseren te komen bij motiveren;
 • Het model van Stages of Change, fases van gedragsverandering die de cliënt/revalidant doormaakt;
 • Herkennen van de verschillende fases van gedragsverandering;
 • Aansluiten bij de verschillende fases van gedragsverandering;
 • Toepassen van de gesprekstechnieken van MI: open vragen stellen, luisteren, samenvatten, doorvragen, reflecteren en waarderen/complimenteren;
 • Ambivalentie bij een cliënt/revalidant onderzoeken: wol ik nou wel of wil ik nou niet veranderen? En hoe je hierop als professional kunt inspelen;
 • Herkennen, erkennen, oproepen en versterken van verandertaal;
 • Omgaan met weerstand.

Aan het eind van de training weet de professional hoe hij/zij de communicatie beter kan afstemmen op de cliënt/revalidant en is de professional in staat om de eigen communicatie op dit punt bij te sturen. Het effect hiervan is dat de professional de cliënt/ revalidant kan ondersteunen bij het vanuit de eigen verantwoordelijkheid maken van keuzes.

Werkmethoden
De driedaagse training Motivational Interviewing bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. Theoretische blokken worden afgewisseld met oefeningen, waardoor de deelnemers aan de training de theorie direct kunnen toepassen in en vertalen naar de eigen praktijk en hierop meteen feedback kunnen ontvangen. Aan het eind van de eerste en de tweede trainingsdag formuleren de deelnemers voor zichzelf SMART doelen waaraan zij de periode tussen de trainingsdagen gaan werken. Hierop wordt aan het begin van dag twee en dag drie teruggekomen.

De training wordt afgesloten met een schriftelijke en mondelinge eindevaluatie. Na ca. 4 maanden is er een terugkombijeenkomst.

Accreditatie
De driedaagse training MI is door de KNGF geaccrediteerd met 28 punten evenals voor vele andere professionals in de revalidatie. Voor medisch specialisten bedraagt de accreditatie 18 punten.


Deel deze pagina