Onderwijs

In de sector onderwijs wordt het programma Special Heroes uitgerold. Special Heroes laat kinderen en jongeren met een beperking ervaren hoe leuk sport en cultuur kunnen zijn. Het is een stimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en op praktijkscholen. Het programma heeft ten doel om, door middel van een structurele inbedding van sport-, beweeg- en cultuuractiviteiten binnen en buiten de scholen, de sport- en cultuur deelname van kinderen en jongeren met een beperking te vergroten.

Tevens realiseert Special Heroes Nederland scholingen en opleidingen die, in samenwerking met het beroepsonderwijs, worden geïmplementeerd in de zorg, het onderwijs en de sport. Het doel is bij te dragen aan de gerichte groei van opgeleid kader op het gebied van sport en bewegen en kunst en cultuur voor mensen met een beperking en daarmee een verbetering van de kwaliteit van het aanbod.

Erna Mannen

Manager
06-43004706

Deel deze pagina