Fitheidstesten bij zorginstelling Reinaerde

Onderzoek

Meten is weten. Onderzoek is een instrument om informatie te vergaren over het verloop van de activiteiten en over de effecten van de activiteiten. Met de resultaten van onderzoek naar het effect van sporten en bewegen vergroot je de kans op structurele inbedding. Het genereren van kengetallen over de aantallen mensen met een handicap die sporten en bewegen, de sport- en beweegparticipatie , de wensen op het gebied van sport en bewegen zijn hierbij van belang. Ook kan gekeken worden naar het proces. Wat werkt wel, wat werkt niet en waarom wel of niet.

Om meer inzicht te verkrijgen in de werkwijze van onderzoek en monitoring vind je in een korte leidraad de belangrijkste vragen die je vooraf dient te stellen. In de monitor & evaluatiewijzer staat een uitgebreid stappenplan beschreven met voorbeelden, hulpmiddelen en tips voor analyse, monitoring en evaluatie van het beleid. Bekijk ook de rechterkolom met een aantal interessante documenten op het gebied van onderzoek. 

Lichamelijke activiteit en fitheid bij ouderen met  een verstandelijke beperking.
Hilgenkamp, T.I.M. (2012)

De laatste jaren neemt het aantal ouderen met een verstandelijke beperking steeds verder toe. Enerzijds wordt de zorg voor deze groep steeds beter, waardoor de levensverwachting hoger wordt, anderzijds vergrijst de totale bevolking, dus ook deze groep. 

De kosten van de gezondheidszorg voor mensen met een verstandelijke beperking zijn relatief hoog, en nemen verder toe als zij ouder worden. Tegelijkertijd is er erg weinig bekend over de gezondheid van deze ouderen met een verstandelijke beperking, of over subgroepen binnen die groep die een hoger risico lopen op bepaalde gezondheidsproblemen.

Met deze vragen in gedachten, zijn drie grote zorgorganisaties (Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen) en een universitaire instelling (Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten, Erasmus Medisch Centrum) een samenwerkingsverband aangegaan, en hebben zij in 2008 de studie ‘Gezond ouder met een verstandelijke beperking (GOUD)’ opgestart, waarbij het interfacultair centrum voor Bewegingswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen ook betrokken werd.

Meten van fysieke fitheid bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Waninge, A. (2011)

Voldoende bewegen en fitheid zijn voor iedereen van groot belang voor een goede gezondheid, welbevinden en kwaliteit van leven. Daarnaast zorgen bewegen en fysieke fitheid voor betere mogelijkheden om actief mee te kunnen doen aan dagelijkse activiteiten en situaties. Deze actieve deelname aan dagelijkse bezigheden en situaties wordt participatie genoemd.

Voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperkingen bestaat participatie vooral uit het hebben van invloed op dagelijkse bezigheden en situaties. Voorbeelden hiervan zijn het kiezen van kleding, broodbeleg, gaan zwemmen of gaan wandelen; het uitvoeren van een bepaalde deeltaak binnen een grotere taak; het zelf meehelpen met aankleden. Het is belangrijk dat deze mensen, met de beperkte mogelijkheden die ze hebben, actief mee kunnen doen aan dagelijkse bezigheden en situaties of in ieder geval invloed hebben op het verloop van hun activiteiten. Dit is echter voor hen niet vanzelfsprekend door de combinatie van de (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperkingen. Daarnaast hebben deze mensen een verhoogd risico op het krijgen van gezondheidproblemen, vaak ook als gevolg van beperkingen in het bewegen (motorische beperkingen).

Dit roept de volgende vragen op: ‘Als fit zijn van groot belang is, hoe is het dan gesteld met de fitheid van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke, visuele en motorische beperkingen?’ En: ‘Hoe kan dit gemeten worden?’ ‘Als een persoon niets tot heel weinig ziet en daarnaast weinig begrijpt van zijn of haar omgeving, hoe is het dan om gemeten en getest te worden? En hoe gemotiveerd is die persoon dan om metingen te ondergaan en testen zo goed mogelijk uit te voeren?’

Deze vragen vormden de aanleiding voor het opzetten van de onderzoeken voor dit proefschrift, met als doel het verkrijgen van inzicht in de mate van fitheid van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke, visuele en motorische beperkingen.

Deel deze pagina