Over ons

Stichting Special Heroes Nederland wil samen met haar partners bereiken dat meer mensen met een beperking actief zijn in de vrije tijd met bewegen, sport- en/of cultuuractiviteiten. Het streven is om zowel bij deelnemers aan het porgramma in georganiseerd verband (vereniging en stichting) als in ander- of ongeorganiseerd verband (sportschool, dag- en woonvoorzieningen, zorginstellingen en scholen) de participatie te laten stijgen met 12 - 16% gedurende de periode 2016 - 2020.

Visie

Stichting Special Heroes Nederland heeft de visie dat mensen met een beperking dezelfde rechten en gelijke kansen hebben als ieder mens en het geen betoog behoeft dat de kwaliteit van leven aantoonbaar wordt verbeterd door structureel actief te zijn (in bewegen/sport en/of cultuur) biedt een kader voor intersectorale samenwerking. De uitdaging is om ieder mens met een beperking naar eigen keuze, op eigen niveau en waar mogelijk in eigen omgeving bewegen/sport en kunst/cultuur aan te kunnen bieden.

Missie

Stichting Special Heroes Nederland stimuleert dat meer mensen met een beperking participeren in sport/bewegen en cultuur.


Deel deze pagina