Revalidatie

In de sector revalidatie wordt het programma Revalidatie, Sport en Bewegen uitgerold. Door een structurele inbedding van sport en bewegen binnen de behandeling en effectieve counseling van de ex-revalidant willen wij de sportdeelname buiten de instelling structureel vergroten. Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen is een erkende interventie. Dit betekent dat Revalidatie, Sport en Bewegen is beoordeeld en erkend volgens de landelijke systematiek die gehanteerd wordt bij het beoordelen van leefstijlinterventies. Het traject is zowel inhoudelijk als procedureel gebaseerd op de systematiek van het Centrum Gezond Leven van het RIVM (CGL).

 

Hans Leutscher

Hans Leutscher

Programmacoördinator RSB
06 8333 1806
Lonneke Schijvens

Lonneke Schijvens

Programmacoördinator RSB
06 1287 1968

Deel deze pagina