Revalidatie, Sport en Bewegen werkt!

Arnhem- Vrijdag 22 april 2016 zijn de eerste resultaten van de afgeronde eindmeting van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen gepresenteerd tijdens het congres Revalidatie, Sport en Bewegen. Daar is ook een eerste indruk gegeven van de goede resultaten van het wetenschappelijk onderzoek ReSpAct.

 De keynotespreker op het congres Dr. Hidde van der Ploeg, onderzoeker aan de VU Amsterdam, gaf een boeiende presentatie over sedentair gedrag, of zoals een (ex) revalidant mooi verwoordde: “Als je stil blijft zitten ga je achteruit”. Gedurende de programmaperiode 2012 – 2015 is een factsheet met informatie ontwikkeld en is het boek Het sportloket brengt mensen in beweging gepubliceerd. In dit boek worden tien mensen geportretteerd voor wie het sportloket een opstap betekende naar een actiever leven. De eerste exemplaren van deze factsheet en het boek zijn tijdens het congres gepresenteerd en uitgereikt.

 De eerste resultaten van het meerjarig onderzoek ReSpAct laten zien dat dankzij het programma de meeste patiënten na de revalidatie lichamelijk actief blijven, met fitness, zwemmen en wandelen als meest voorkomende activiteiten. Ook lijkt de medische zorgconsumptie afgenomen. Over een jaar kunnen de onderzoekers meer uitsluitsel geven over de afname van zorggebruik. Wat wel al duidelijk is, is dat iedereen erg tevreden is over het programma. De revalidanten geven het adviesgesprek bij het sportloket en de counseling respectievelijk een 8,1 en 8,0. Bij de revalidatiemedewerkers scoorde het programma een 8,3.

Over het programma Revalidatie, Sport en Bewegen

Met het programma Revalidatie, Sport en Bewegen hebben 12 revalidatiecentra en 6 ziekenhuizen zich de afgelopen jaren ingezet om (ex)revalidanten vroegtijdig te stimuleren tot een gezonde en actieve leefstijl. Beweging is voor iedereen van belang: dagelijks een half uur matig intensief bewegen. Voor mensen met een lichamelijke of chronische ziekte is bewegen extra belangrijk, maar ook minder vanzelfsprekend.

Via het programma zijn sportloketten opgezet in de revalidatie-instellingen en op revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen. Bij het sportloket kunnen revalidanten terecht die een vraag hebben op het gebied van sport en/of bewegen. Sport- en beweegconsulenten verwijzen naar sportclubs of geven advies over actiever worden in het dagelijks leven.

 Over SH Nederland

SH Nederland stimuleert een gezonde en actieve leefstijl voor mensen met een beperking en is eigenaar van programma’s zoals Revalidatie, Sport en Bewegen. Zij richt zich op het landelijk implementeren en verankeren van het programma in revalidatie-instellingen.

De implementatie van de programma’s is vanuit Onbeperkt Sportief over gegaan naar SH Nederland en de kennisfuncties van Onbeperkt Sportief zijn gebundeld met die van NISB tot Kenniscentrum Sport.

 Noot voor de redactie

 Voor meer informatie over Revalidatie, Sport en Bewegen Hans Leutscher (hans.leutscher@kcsport.nl) of mobiel 06-83331806.

 www.shnederland.nl/rsb


Deel deze pagina