Wetenschappelijk onderzoek ReSpAct

Wat is ReSpAct?
ReSpAct is een landelijk onderzoek naar het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Het programma Revalidatie, Sport en Bewegen richt zich op het stimuleren van een actieve leefstijl bij mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte tijdens en ná het revalidatieproces. Het hoofddoel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de onderliggende werkingsmechanismen van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen en om inzicht te krijgen in de kosteneffectiviteit van het programma. Hiervoor worden deelnemers aan het programma Revalidatie, Sport en Bewegen gevolgd in de tijd. Veranderingen in het beweeg- en sportgedrag, de gezondheid(sbeleving) en de zorgconsumptie van deze personen met een lichamelijk beperking en/of chronische ziekte worden in kaart gebracht. Daarnaast zal het proces van de implementatie en uitvoering van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen binnen de verschillende revalidatie-instellingen ook gemonitord worden.

De afkorting ReSpAct staat voor ‘Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl’.

Onderzoeksopzet
ReSpAct is een grootschalig longitudinaal cohort onderzoek. Dit betekent dat de deelnemers van het onderzoek gedurende een periode van 1 jaar gevolgd worden. Op verschillende momenten worden de deelnemers gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen. Daarnaast zal de lichamelijke activiteit van deelnemers ook objectief gemeten worden in verschillende. In totaal zullen ongeveer 2000 personen deelnemen aan het onderzoeksprogramma.

Kijk voor meer informatie op: www.respact.nl

 
 

Presentatie van ReSpAct op het DCRM 2015

Op vrijdag 6 november 2015 heeft Femke Hoekstra, namens de onderzoeksgroep ReSpAct, een poster presentatie gehouden op het Dutch Congress of Rehabilitation Medicine (DCRM 2015) in Rotterdam. Dit wetenschappelijk congres is georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). De landelijke implementatie van het programma Revalidatie, Sport en Bewegen binnen de revalidatiezorg is daarmee onder de aandacht gekomen bij vele revalidatieartsen. Klik hier om de poster te bekijken.


Deel deze pagina