Zorg

Sportdeelname van mensen met een verstandelijke handicap is (nog) niet vanzelfsprekend. De aandacht daarentegen groeit, ook binnen dag-en woonvoorzieningen! Logisch want ook met kleine stappen wordt al snel veel bereikt! Bovendien worden cliënten en begeleiders niet alleen blijer van sport en bewegen, de fysieke en mentale gezondheid stijgt met de dag.

Maar hoe zorg je er als instelling voor dat het belang wordt onderkend en sporten en bewegen onderdeel wordt van het dagelijks leven van cliënten in de opvang?

Het ontplooien van (nieuwe) activiteiten vraagt om een projectmatige aanpak. Een aanpak om je ambitie te behalen en waarin mensen samenwerken om een resultaat te behalen. Praktische vragenlijsten, stappenplannen en tips kunnen daarbij helpen. Om ook op lange termijn van de effecten van de inspanningen te profiteren, helpt het om beleidsmatig te werk te gaan.

Zowel instellingen die starten met de organisatie van ‘losse’ sport- en beweegactiviteiten als instellingen die sport en bewegen structureel verder willen integreren binnen de voorziening, kunnen op deze website praktische hulpmiddelen vinden.

Special Heroes Nederland biedt support.

Neem contact op voor meer informatie en inspiratie!


Deel deze pagina